همایش های سال جاری

تماس با ما

02133699093-4

02136621318-9

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

instagram: https://instagram.com/mor.kaz 

 

 
Captcha


 
تماس با دبیر خانه
تلفن ثابت

02133699093-4

02136621318-9

نمابر

02189786524

ایمیل

conf.ntpco[at]gmail.com

تلفن همراه
آدرس

instagram: https://instagram.com/mor.kaz


مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران