همایش های سال جاری

تماس با ما

02133699093-4

02136621318-9

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

instagram: https://instagram.com/mor.kaz

لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


معرفی مرکز همایش های توسعه داتیس
23 تیر 1394

 مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس شرکت تخصصی برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاه ملی و بین المللی با بهره گیری از مجموعه ای ، متخصص، نخبه و فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر کشور در زمینه برگزاری کنگره، کنفرانس، همایش، نشست های علمی و تخصصی و نمایشگاه های متعدد داخلی و بین المللی ، در قالب واحدهای مختلف از جمله؛ تحقیقات و پژوهش، برنامه ریزی، طراحی و گرافیک، خبر و ارتباط با رسانه، امور قراردادها، امور اجرایی، امور اداری، روابط عمومی و ...


ادامه مطلب ...


مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران