منوی همایش

02133699093-4

02136621318-9

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

instagram: https://instagram.com/mor.kaz

مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
معرفی مرکز همایش های توسعه داتیس
23 تیر 1394

 مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس شرکت تخصصی برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاه ملی و بین المللی با بهره گیری از مجموعه ای ، متخصص، نخبه و فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر کشور در زمینه برگزاری کنگره، کنفرانس، همایش، نشست های علمی و تخصصی و نمایشگاه های متعدد داخلی و بین المللی ، در قالب واحدهای مختلف از جمله؛ تحقیقات و پژوهش، برنامه ریزی، طراحی و گرافیک، خبر و ارتباط با رسانه، امور قراردادها، امور اجرایی، امور اداری، روابط عمومی و ...


ادامه مطلب ...

معرفی بخش های مختلف مرکز همایش های توسعه داتیس
بخش های مختلف مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس
23 تیر 1394

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران دارای واحدهای مختلفی از جمله بازاریابی ، تحقیقات و پژوهش، برنامه ریزی، طراحی و گرافیک، خبر، امور قراردادها، کارپردازی، روابط عمومی، دبیرخانه ، امور مالی و اداری، امور اجرایی و منابع انسانی و حراست می باشد که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم


ادامه مطلب ...


مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران